10 Điều Cha Mẹ Khuyên Con – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Hội trại tuổi trẻ mùa hè năm 2009 tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, ngày 03/06/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4834,10-dieu-Cha-Me-Khuyen-Con.tsph