Bài pháp thoại 10 Hạnh Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát Phần 2 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Linh Quang (quận 10, Tp Hồ Chí Minh), trong khóa tu một ngày an lạc

Đánh giá