Bài pháp thoại 10 Hạnh Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát Phần 2 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Linh Quang (quận 10, Tp Hồ Chí Minh), trong khóa tu một ngày an lạc

10 Hạnh Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát phần 2 – Thích Thiện Thuận
Đánh giá