10 Hạnh Phổ Hiền (KT55) – Thích Viên Trí
4.7 (93.33%) 3 votes