10 Hạnh Phổ Hiền (KT55) – Thích Viên Trí
4.5 (90%) 2 votes