Pháp thoại 22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 01: Kính Tam Bảo do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền ngày 26/09/2018

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 01: Kính Tam Bảo – Thích Nữ Như Lan
1.5 (30%) 2 vote[s]