Pháp thoại 22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 16: Phép Quanh Lò Hơ Lửa do Ni sư Như Lan giảng chùa Hưng Thiền, ngày 27/02/2019

22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 16: Phép Quanh Lò Hơ Lửa – Thích Nữ Như Lan
5 (100%) 1 vote[s]