4 thuận duyên cho thiện nghiệp trổ quả và 4 nghịch duyên cho ác nghiệp trổ quả – Thích Thiện Tuệ
5 (100%) 2 vote[s]