Bài pháp thoại “48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà” do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại chùa Long Khánh (Tu Viện Tường Vân hiện tại) vào ngày 01-01-2010

Download MP3

48 Lời Nguyện Của Đức Phật A Di Đà – Thích Phước Tiến
3 (60%) 1 vote