Bài pháp thoại 5 Đạo Lý Giúp Thay Đổi Cuộc Đời do Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA LINH SƠN (Xã Mỹ Hiệp – Huyện Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp), Ngày 19 Tháng 03 Năm Đinh Dậu (19/04/2017)