Pháp âm “5 Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật Tử Tại Gia Phần 1 Không Sát Sanh” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Thiên Trì (Bình Chánh) ngày 22/12/2013 (20/11/Quý Tỵ)

Download MP3

5 Nguyên Tắc Đạo Đức Của Người Phật Tử Tại Gia P1 – Không Sát Sanh – Thích Phước Tiến
3 (60%) 2 votes