Pháp thoại “5 Nguyên Tắc Đạo Đức của người Phật tử P3 – Không Tà Dâm” do thầy Thích Phước Tiến giảng tại: Chùa Ấn Quang (HCM) ngày 15/06/2016 (18/05/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh

Download MP3

Đánh giá