Pháp thoại 5 Pháp Thanh Tịnh Của Người Xuất Gia do NS Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Kỳ Viên (H. Long Hồ – T. Vĩnh Long), ngày 14/07/2018

Đánh giá