Bài pháp thoại 5 Yếu Tố Cần Thiết Của Người Cư Sĩ Hoằng Pháp do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng nhân Đại lễ phật đản tại Bình Dương ngày 02/05/2014