Bài pháp thoại 7 Đóa Sen Vàng do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Từ Nguyên (Quận Tân Phú, HCM) trong mùa Phật Đản 2013