Pháp thoại 7 Nguyên Tắc Sống An Vui do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Thiên Phước (X. Tân Nhuận Đông – H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 28/03/2018