Pháp âm “8 Câu Nói Đáng Nhớ Của Người Nổi Tiếng” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Pháp Hoa (Hoa Kỳ) ngày 20/12/2014 (29/10/Giáp Ngọ)

Download MP3

8 Câu Nói Đáng Nhớ Của Người Nổi Tiếng – Thích Phước Tiến
3.8 (76.67%) 6 votes