Bài pháp thoại Ai Trói Buộc do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Thành (Quận thủ Đức – TPHCM)

Đánh giá