Bài pháp thoại Ai Trói Buộc do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Thành (Quận thủ Đức – TPHCM)

Ai Trói Buộc – Thích Thiện Thuận
Đánh giá