Bài pháp thoại Ai Trói Buộc do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Thành (Quận thủ Đức – TPHCM)