Bài pháp thoại Âm Siêu Dương Thới do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Khóa tu một ngày an lạc tại chùa Quảng Sơn (H. Đức Linh – T. Bình Thuận)

Âm Siêu Dương Thới – Thích Thiện Thuận
2.6 (52%) 5 votes