An Cư Thời Hiện Đại – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phổ Quang, ngày 24/05/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4792,An-Cu-Thoi-Hien-dai.tsph