Bài pháp thoại Ân Đức Mẹ Hiền do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Trung Lư (Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) nhân đại lễ Vu Lan

Đánh giá