Bài pháp thoại Ân Đức Mẹ Hiền do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Trung Lư (Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) nhân đại lễ Vu Lan