Bài pháp âm Ân Sư phần 1 do Đại Đức giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện chuyên tu, làng Vạn Hạnh, Bà rịa Vũng Tàu ngày 10/31/2004

Đánh giá