Bài pháp âm “Ân Thầy Tổ” do Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Đăng, Kế Sách – Sóc Trăng tháng 3/2016