Ảnh Hưởng Của Cộng Nghiệp. Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang, ngày 26/11/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1648,anh-huong-cong-nghiep.tsph