Ánh Sáng Cuộc Đời – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Hội trại mùa hè 2009 tại Chùa Quan Âm, Đồng Tháp, ngày 01/08/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,4937,anh-Sang-Cuoc-doi.tsph