Bài pháp thoại “Ảo Tưởng” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Niệm Phật Đường HẢI ĐỨC (Hoa Kỳ) ngày 13/12/2014 (22/10/Giáp Ngọ)

Download MP3

Ảo Tưởng – Thích Phước Tiến
5 (100%) 4 vote[s]