26 C
Ho Chi Minh
Thursday, 27 July, 2017
Giảng sư Thích Giác Hóa

Thích Giác Hóa

Thích Giác Hóa
270 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Hòa Thượng Thích Giác Hóa, thế danh là Đoàn Văn Hiếu sinh năm 1950 quê quán tại Đồng Tháp. Hòa Thượng hiện là:

  • Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.
  • Ủy Viên Ban Pháp Chế Trung Ương.
  • Phó Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Đồng Tháp.
  • Trưởng Ban Pháp Chế tỉnh Đồng Tháp.
  • Trụ trì chùa Phước Linh, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Email : sugiachoa@yahoo.com.vn

Nghe Lời Quán Thế Âm Ráng Lo Tu Hành – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/MRTmCVpHqy4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Văn Thù Bồ Tát Tu Như Thế Phần 1 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/QczaWfX84scXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Tâm Khéo Suy Tư – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/qcUoYlRotBIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Đại Thế Chí Niệm Phật – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/01TG3NFYTCAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Văn Thù Bồ Tát Tu Như Thế Phần 2 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/fLax7k-PVjAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Hương Quê Cực Lạc Phần 5 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/Q_fcfpFb6hgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Hương Quê Cực Lạc Phần 4 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/6Sv2iYaeCREXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Hương Quê Cực Lạc Phần 3 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/wW7SlO1YaB4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Hương Quê Cực Lạc Phần 2 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/BOGXou3PAX4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...

Hương Quê Cực Lạc Phần 1 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/trZeyI1j8M4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Kể Chuyện Cuối Năm - Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kể Chuyện Cuối Năm – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/DUHkSAjZRvcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nhất Hướng Chuyên Niệm - Thầy Thích Giác Hóa thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhất Hướng Chuyên Niệm – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/Mfbb9k2tpZQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Hiểu Và Ngộ - Pháp âm hòa thượng Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hiểu Và Ngộ – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/xxeDKMPYUsgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Chuyển Tâm Khai Đạo - Pháp thoại thầy Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chuyển Tâm Khai Đạo – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/TMZeis1krEAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Môn Tịnh Độ Phần 5 - Hòa thượng Thích Giác Hóa thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Môn Tịnh Độ Phần 5 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/cGD2TTXE7eUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Khai Thị Niệm Phật - Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Khai Thị Niệm Phật – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/BQ3Jaga585oXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Người Giác Ngộ Chữ Vô Thường - Thầy Thích Giác Hóa thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Người Giác Ngộ Chữ Vô Thường – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/u3oywkWxtIUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Người Trí Khéo Chọn Cách Tu - Thầy Thích Giác Hóa thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Người Trí Khéo Chọn Cách Tu – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/iSoH_poqjzYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Niệm Phật Pháp Tu Của Thời Đại - Hòa thượng Thích Giác Hóa thuyết pháp.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Niệm Phật Pháp Tu Của Thời Đại – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/6BYDBy6E4sgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Người Chiến Thắng - Thầy Thích Giác Hóa thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Người Chiến Thắng – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/klE_XtMkdfIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Có Niệm Phật Là Có Tu - Pháp thoại thầy Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Có Niệm Phật Là Có Tu – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/heTZ4LtQn-EXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Hiếu Đạo - Pháp âm hòa thượng Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hiếu Đạo – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/Pug_MLV6_IsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vui Với Đạo - Hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vui Với Đạo – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/1YHeaZtaXQIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thiền Lâm Bảo Huấn Tự Cường - HT giảng sư Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thiền Lâm Bảo Huấn Tự Cường – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/3-5WWmEDdRcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Suy Nghĩ Kỹ Cố Gắng Tu - HT Thích Giác Hóa thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Suy Nghĩ Kỹ Cố Gắng Tu – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/gG3qq8fXLkwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Công Hạnh Giải Thoát Của Người Niệm Phật - Pháp thoại thầy Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Công Hạnh Giải Thoát Của Người Niệm Phật – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/F6X0ijrn02wXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tu Như Lọc Vàng - Hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Như Lọc Vàng – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/LEeGcoVM0EwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Mở Lòng Từ Bi - Pháp âm HT Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Mở Lòng Từ Bi – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/cpKleTxyM8UXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Pháp Môn Tịnh Độ Phần 1 - Hòa thượng Thích Giác Hóa thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Pháp Môn Tịnh Độ Phần 1 – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/POdNsSjfE3QXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tu Theo Ai - Hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Theo Ai – Thích Giác Hóa

http://youtu.be/3jj1YTbrPVgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Hóa thuyết giảng https://goo.gl/tJKHzX Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...