28 C
Ho Chi Minh
Friday, 28 July, 2017
Giảng sư Thích Giác Toàn

Thích Giác Toàn

Thích Giác Toàn
59 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử thầy Thích Giác Toàn

Hòa Thượng Thích Giác Toàn mồ côi Cha trong bụng Mẹ!!!, Mẹ sinh ra rồi nuôi dưỡng tới năm nhà sư 13 tuổi thì Mẹ qua đời... Năm 14 tuổi Thầy đi tu ở Tịnh xá Mỹ Đức - TP Mỹ Tho.

Năm 1962 - 1965: Nhà sư tu ở hai tỉnh Mỹ Tho và Bến Tre.

Tháng 11 năm 1965: Nhà sư lên Sài Gòn, nương tựa tu học tại Tịnh Xá Trung Tâm tới nay trên 45 năm.

Tịnh Xá Trung Tâm xây dựng vào tháng 4 năm 1965, do Hòa Thượng - Pháp Sư Giác Nhiên khai sơn. Ngay từ buổi đầu, Tịnh Xá Trung Tâm nguyên là trụ sở của Giáo Hội Tăng Gìa Khất Sĩ Việt Nam.

Từ 1965 - 1976: qua 6 đời Trụ trì (trước năm 1975, các Tịnh xá địa phương theo quy định chung 3 tháng đổi Trụ trì theo truyền thống Hệ Phái Khất Sĩ. Sau này là 6 tháng hoặc 1, 2 năm thay đổi Trụ trì ). Nhà sư nối tiếp Trụ trì từ năm 1978 cho tới nay.

Hòa Thượng Thích Giác Toàn thọ giới Cụ túc Tỳ kheo năm 1968. Từ đó đến năm 1975 - nhà sư thường theo Giáo đoàn du Tăng đi hành đạo thuyết pháp và làm những công tác từ thiện xã hội.

Sau năm 1975, đất nước hòa bình độc lập, nhà sư cũng tiếp tục công việc thuyết giảng kinh pháp và từ thiện xã hội.

Trong 2 năm: 1980 - 1981, tham gia ban vận động thống nhất Phật Giáo Việt Nam.

Tháng 11 năm 1981, khi trở thành giáo phẩm Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, nhà sư tham gia tích cực vào hai công tác trọng tâm là Hoằng Pháp và Giáo dục Tăng Ni của Giáo Hội Phật Giáo trong suốt gần 30 năm qua.

Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm (KT52) - Thầy Thích Giác Toàn | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Nghĩa Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm (KT52) – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/Y2clYEFOw2kNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Giác Toàn | Hòa Thượng Thích Giác Toàn giảng http://bit.ly/thichgiactoan Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Tăng Trưởng Tu Tập Tự Thân (KT08) - Thích Giác Toàn | Phật Pháp Ứng Dụng

Tăng Trưởng Tu Tập Tự Thân (KT08) – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/Eo_R3rMoXIoĐăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung
Tâm Hạnh Người Tu - Pháp thoại thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tâm Hạnh Người Tu – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/gkim-izyfeQXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tặng Phẩm Dâng Đời - Pháp thoại thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tặng Phẩm Dâng Đời – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/vxx6ngmemk0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thông Điệp Sống Từ Kinh Đại Điển Tôn - Pháp âm thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thông Điệp Sống Từ Kinh Đại Điển Tôn – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/aqbRsHkukKUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Cảm Ơn Nghịch Cảnh - Bài giảng hòa thượng Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cảm Ơn Nghịch Cảnh – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/ZRP0-katG54Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tức Tâm Tức Phật - HT giảng sư Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tức Tâm Tức Phật – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/lNrOPxBwvMwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Lợi Ích Luật Nhân Quả - Pháp âm HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Lợi Ích Luật Nhân Quả – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/AuKvF5ie0_MXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Kinh Tạp A Hàm Bài Kinh 860 Phần 2 - Pháp âm HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Tạp A Hàm Bài Kinh 860 Phần 2 – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/m0PnRjUDS2gXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Kinh Tạp A Hàm Bài Kinh 810 Phần 1 - Pháp âm HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Tạp A Hàm Bài Kinh 810 Phần 1 – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/jL_UnzNp8d4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Tu Hạnh Đại Thế Chí - Pháp âm thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tu Hạnh Đại Thế Chí – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/wI3xKzpiQtUXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Nhân Quả Không Sai - Pháp thoại thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nhân Quả Không Sai – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/6sL0HBCZwQYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Có Gì Phải Sợ Hãi - Bài giảng hòa thượng Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Có Gì Phải Sợ Hãi – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/7OkZnx0zkZIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Khổ Và Lạc - Pháp thoại HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Khổ Và Lạc – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/JgSwD5hefLAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Ý Pháp Thần Mật Của Tổ Sư Minh Đăng Quang - HT giảng sư Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ý Pháp Thần Mật Của Tổ Sư Minh Đăng Quang – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/C6vDQmq5r1cXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đại Trí Độ Luận Trích Giảng Phần 1 - Bài giảng Thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đại Trí Độ Luận Trích Giảng Phần 1 – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/TwLWs7cL3_gXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đường Về Cực Lạc - Pháp thoại HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đường Về Cực Lạc – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/ostOyexRtoYXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Con Đường Tâm Linh - Bài giảng hòa thượng Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Con Đường Tâm Linh – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/xaAXko1jzI0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Hoá Giải Dục Vọng - Pháp thoại HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Hoá Giải Dục Vọng – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/NUwpt3Pi8EEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Chuyển Hóa Tâm Tham - Bài giảng hòa thượng Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chuyển Hóa Tâm Tham – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/lGLH_krtd6QXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Ngũ Phúc Xuân Thiêng - Pháp thoại thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ngũ Phúc Xuân Thiêng – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/Edv9a9j0_ZAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Kinh Tạp A Hàm 848 - Bốn Thiên Đạo Của Chư Thiên - Pháp thoại HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Tạp A Hàm 848 – Bốn Thiên Đạo Của Chư Thiên – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/UrPNSnov51oXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đạo Phật Khất Sĩ - Bài giảng Thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đạo Phật Khất Sĩ – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/TIk66XrYPz0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Cốt Lõi Bình Yên - Bài giảng Thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Cốt Lõi Bình Yên – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/P5CkYOPinrAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Thay Đổi Quan Niệm Sống - Pháp âm thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thay Đổi Quan Niệm Sống – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/T4kitX9MoRgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Vượt Qua Cảm Giác Tự Tử - HT giảng sư Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vượt Qua Cảm Giác Tự Tử – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/DzAY9jb9-FwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Kinh Tạp A Hàm Bài Kinh 860 Phần 1 - Pháp âm HT Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Kinh Tạp A Hàm Bài Kinh 860 Phần 1 – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/IdddjSNBWMgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Buông Bỏ Cố Chấp - Bài giảng hòa thượng Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Buông Bỏ Cố Chấp – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/tgP6UjdUKA4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...
Đời Sống Có Ý Nghĩa - Bài giảng Thầy Thích Giác Toàn.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Đời Sống Có Ý Nghĩa – Thích Giác Toàn

http://youtu.be/yDdAIrgyVzIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do hòa thượng giảng sư Thích Giác Toàn thuyết giảng https://goo.gl/d1uLRH Đăng ký (Subscribe) kênh Thư...