Trang Chủ Giảng sư Thích Hạnh Bình

Thích Hạnh Bình

Thích Hạnh Bình
21 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Thượng Toạ Tiến Sĩ Thích Hạnh Bình - Giám đốc trung tâm Phật học Hán truyền, giảng viên Học viện PGVN tại TP.HCM.

Y Pháp Bất Y Nhân – Thích Hạnh Bình

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc 48 tại chùa Giác Ngộ, ngày 08-07-2018

Ý Nghĩa Pháp Môn Niệm Phật – Thích Hạnh Bình

Giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 01/07/2017

Tu Và Học – Thích Hạnh Bình

Giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 26/07/2017

Một Vài Nhận Định Về Đại Chánh Tân Tu – Thích Hạnh Bình

Giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 15/07/2017

Bài mới