Trang Chủ Giảng sư Thích Minh Nhẫn

Thích Minh Nhẫn

Thích Minh Nhẫn
8 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Tiểu sử: Đại đức Thích Minh Nhẫn thế danh Từ Thành Đạt, sinh năm 1972. Năm 13 tuổi Đại đức Thích Minh Nhẫn xuất gia tại Chùa Phật Quang - TP. Rạch Giá với Bổn sư là Hòa Thượng Thích Giác Phước. Đại Đức thọ Tỳ Kheo giới tại đại giới đàn Trí Thiền Chùa Tam Bảo Rạch Giá

Bài mới