Trang Chủ Giảng sư Thích Nhật Hỷ

Thích Nhật Hỷ

Thích Nhật Hỷ
29 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Thượng Tọa Thích Nhật Hỷ hiện là Ủy Viên Thường Trực Ban Hoằng Pháp Trung Ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Hoằng Pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Học Hạnh Quán Âm (Kt101) – Thích Nhật Hỷ

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 101 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-03-2019

Trụ Tâm Rộng Lớn Để Đem Lại Hạnh Phúc Cho Mình Và Muôn Loài (KT89) – Thích Nhật Hỷ

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 89 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08-04-2018

Mãi Mãi Nhớ Ơn Thầy – Thích Nhật Hỷ

Giảng tại chùa Nhị Mỹ (Huyện Trà Ôn - Tỉnh Vĩnh Long), ngày 08/07/2017

Bài mới