28 C
Ho Chi Minh
Friday, 28 July, 2017
Giảng sư Thích Nữ Tâm Tâm

Thích Nữ Tâm Tâm

Thích Nữ Tâm Tâm
211 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Chuyển Hóa Đau Khổ Bằng Chánh Niệm - Thích Nữ Tâm Tâm 2017

Chuyển Hóa Đau Khổ Bằng Chánh Niệm – Thích Nữ Tâm Tâm

Giảng trong khóa tu Thiền lần 6 tại chùa Giác Ngộ, ngày 16-07-2017
Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm Phần 1 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Tịnh Thân, Tịnh Tâm Phần 1 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/JmA6mOTRuNcXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Hành Xả Phần 4 - Pháp thoại ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Hành Xả Phần 4 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/FdeQSzwXo-kXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sắc Pháp Giảng 28-11-2015 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 28-11-2015 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/8idrETLGyH0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sắc Pháp Giảng 09-08-2015 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 09-08-2015 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/Quc1-B8fxcsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
22 Sắc Pháp Theo Thể Tính - 22 Loại 11 Cặp - Ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

22 Sắc Pháp Theo Thể Tính – 22 Loại 11 Cặp – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/42NidedNZNEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sắc Pháp Giảng 16-08-2015 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 16-08-2015 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/CPe3anx7FWgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
28 Sắc Pháp - Phân Loại Sắc Pháp Theo Đặc Điểm - Ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

28 Sắc Pháp – Phân Loại Sắc Pháp Theo Đặc Điểm – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/li0YHJsdSPoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Nghiệp Của Devadatta Phần 1 - Sư cô Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Nghiệp Của Devadatta Phần 1 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/e14-WxdytgwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 1 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 1 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/yGhNAnHkADEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 19 - Pháp âm sư cô Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 19 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/vqnj38EtJg8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 18 - Pháp âm sư cô Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 18 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/-y9ot8LUUDwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Thánh Ni Arahant Dhammadinna - Pháp âm sư cô Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Thánh Ni Arahant Dhammadinna – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/YXDlSWXHUA0Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Tiết Chế Phần 3 - Pháp thoại ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Tiết Chế Phần 3 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/mwV_jzhqIBsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Vô Lượng Phần Bài 3 - SC Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vô Lượng Phần Bài 3 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/28Q5ZWu33lgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sắc Pháp Giảng 13-12-2015 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 13-12-2015 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/iPoCyWuVnzgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sắc Pháp Giảng 10-01-2016 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 10-01-2016 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/MTJ1pv1wpSIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sắc Pháp Giảng 17-01-2016 - Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sắc Pháp Giảng 17-01-2016 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/DabawbVkTIMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 20 - Pháp âm sư cô Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 20 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/E7z2VQ5A8SIXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Che Khuất Mặt Trời - Ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Che Khuất Mặt Trời – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/mHb5EsnX3q8Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
24 Sắc Y Đại Sinh - Sắc Tứ Đại - Ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

24 Sắc Y Đại Sinh – Sắc Tứ Đại – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/EuBCDJLd8KAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 17 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 17 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/bHtVXVvAFmMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 8 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 8 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/s_OmC5PGd5UXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Vô Lượng Phần Bài 4 - SC Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vô Lượng Phần Bài 4 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/RtCQBezcmLgXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 3 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 3 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/uFc6ErS4AZoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 2 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 2 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/UzaveOwxI4UXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 9 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 9 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/m2MWjbYT8XoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...
Sở Hữu Trí Tuệ Phần 14 - Pháp âm ni sư Thích Nữ Tâm Tâm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sở Hữu Trí Tuệ Phần 14 – Thích Nữ Tâm Tâm

http://youtu.be/ExUdIhRUR7UXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do Ni Sư Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng https://goo.gl/Kcj8T0 Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện...