28 C
Ho Chi Minh
Monday, 24 July, 2017
Giảng sư Thích Phước Nghiêm

Thích Phước Nghiêm

Thích Phước Nghiêm
42 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Học Theo Phật Hành Theo Phật – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/N9fBjAbsmlU Học Theo Phật Hành Theo Phật - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư...

Hiểu Giáo Pháp, Thực Hành Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/ZrzCt5P-Wqk Hiểu Giáo Pháp, Thực Hành Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng...

Người Phật Tử Đúng Theo Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/X-z1HHz-j04 Người Phật Tử Đúng Theo Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Hòa Thượng Thiền Sư Thích...

Hiểu Biết Và Thực Hành Theo Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/_Kygr0TX_9E Hiểu Biết Và Thực Hành Theo Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa...

Hiểu Đúng Về Chánh Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/Z1CFVsKLOGg Hiểu Đúng Về Chánh Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích...

Đệ Tử Phật Phải Hiểu Phật, Làm Theo Phật – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/_WcjrSrKR20 Đệ Tử Phật Phải Hiểu Phật, Làm Theo Phật - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng...

Con Đường Về Quê – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/tTpMSROnaAQ Con Đường Về Quê - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước...
Con Đường Giải Thoát Khổ Đau - Thích Phước Nghiêm 2016

Con Đường Giải Thoát Khổ Đau – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/NMzhaws-JtM Con Đường Giải Thoát Khổ Đau - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư...
Chữ Hòa Trong Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016

Chữ Hòa Trong Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/H41uPvGWMnk Chữ Hòa Trong Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích...

Phước Huệ Song Tu – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/hJKwhlcu-YA Phước Huệ Song Tu - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước...

Học Cách Làm Người – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/0jyiKbcebQI Học Cách Làm Người - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước...

Phương Pháp An Lạc Giữa Cuộc Đời – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/VALry9855M8 Phương Pháp An Lạc Giữa Cuộc Đời - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng...

Tìm Hiểu Giáo Pháp – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/DLjCdY0lKKM Tìm Hiểu Giáo Pháp - Thích Phước Nghiêm 2016 Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ giảng...

Đời Sống Tâm Linh – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/40hJ55tT9bM Đời Sống Tâm Linh - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước...

Bước Đầu Học Phật – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/1NsZQdu8uIo Bước Đầu Học Phật - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước...

5 Điều Lợi Ích – Thích Phước Nghiêm 2016

http://youtu.be/2c-uaSB_kU8 5 Điều Lợi Ích - Thích Phước Nghiêm 2016 Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước...
Tri Hành Hợp Nhất Là Con Đường Tới An Lạc (KT27) - Thích Phước Nghiêm thuyết giảng | Phật Pháp Ứng Dụng

Tri Hành Hợp Nhất Là Con Đường Tới An Lạc (KT27) – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/_XayidBqFRQNhững bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Phước Nghiêm | Thượng Tọa Thích Phước Nghiêm giảng http://bit.ly/thichphuocnghiem Đăng ký (Subscribe) kênh Phật...
Tam Bảo Phần 3 - Thích Phước Nghiêm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tam Bảo Phần 3 – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/km5lLR7czU0Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những bài giảng mới nhất: http://bit.ly/thu-vien-phat-phap
Tam Bảo Phần 2 - Thích Phước Nghiêm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tam Bảo Phần 2 – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/dvg4LK8k0hoĐăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những bài giảng mới nhất: http://bit.ly/thu-vien-phat-phap
Tam Bảo Phần 1 - Thích Phước Nghiêm.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tam Bảo Phần 1 – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/Xw8Vrql_fs4Đăng ký (Subscribe) kênh Thư Viện Phật Pháp để nhận những bài giảng mới nhất: http://bit.ly/thu-vien-phat-phap
Làm Mới Chính Mình - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Làm Mới Chính Mình – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/8lrhJce3ocwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Sản Nghiệp Đời Người - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Sản Nghiệp Đời Người – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/cQRhsTY51xAXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Vượt Thoát Khổ Đau - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vượt Thoát Khổ Đau – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/XJkguL0r8bsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Vượt Qua Chính Mình - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Vượt Qua Chính Mình – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/Hs1XBNTaxXsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Tài Sản Đời Người - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tài Sản Đời Người – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/hkMGNT5j2kEXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Tứ Niệm Xứ Con Đường Giải Thoát Khổ Đau - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Tứ Niệm Xứ Con Đường Giải Thoát Khổ Đau – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/caBXHDRSzOMXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Ứng Dung Giáo Lý Đức Phật Vào Cuộc Sống - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Ứng Dung Giáo Lý Đức Phật Vào Cuộc Sống – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/ed4Eyii8hMoXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Chánh Kiến Trong Nhà Phật - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chánh Kiến Trong Nhà Phật – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/l1XBaIY-SIwXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Gieo Trồng Giải Thoát - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Gieo Trồng Giải Thoát – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/vl-WrngNUw4Xem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...
Chuyển Hóa Nỗi Lo - Thầy Thích Phước Nghiêm thuyết giảng.mp4 | Phật Pháp Ứng Dụng

Chuyển Hóa Nỗi Lo – Thích Phước Nghiêm

http://youtu.be/CctDx5lhMwsXem thêm những bài pháp thoại, pháp âm khác do thượng tọa giảng sư Thích Phước Nghiêm thuyết giảng https://goo.gl/J6NwdK Đăng ký (Subscribe) kênh...