Trang Chủ Giảng sư Thích Viên Giác

Thích Viên Giác

Thích Viên Giác
78 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN
Thượng Tọa Thích Viên Giác giảng viên học viện Phật giáo Việt Nam, Phó ban văn hóa thành hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Trụ Trì Chùa Từ Tân quận Tân Bình - Tp Hồ Chí Minh

Bài mới