Trang Chủ Giảng sư Thích Minh Thành (TTTS)

Thích Minh Thành (TTTS)

Thích Minh Thành (TTTS)
4 BÀI GIẢNG 0 BÌNH LUẬN

Nắng Chiều Nghiêng Bóng Vu Lan (KT82) – Thích Minh Thành

Giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 82 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 10-09-2017

Với Cả Tâm Tình Kính Dâng Cha Mẹ – Thích Minh Thành

Giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 26, tại chùa Giác Ngộ, ngày 20-08-2017

Bài mới