Ba Tuệ Giác Lớn – Phần 1/2 . Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa An Lạc, 901 S Saticoy Ave, Ventura, CA93004. Tel: 805-659-9845, ngày 29-07-07. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2167,Ba-tue-giac-lon-A.tsph

Ba Tuệ Giác Lớn – Phần 1/2 – Thích Nhật Từ
Đánh giá