Pháp thoại Bậc thầy của trời, người phần 1 do thầy Thích Thiện Thuận giảng trong khóa huân tu lần 64 tại Viện Chuyên Tu Đồng Nai, ngày 12-05-2019

video