Bài pháp thoại Bậc Thầy Vĩ Đại do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (làng Vạn Hạnh, Bà Rịa Vũng Tàu) nhân Đại Lễ Phật Đản