Bài thuyết pháp Bậc Thầy Vĩ Đại do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (làng Vạn Hạnh, Bà Rịa Vũng Tàu) nhân Đại Lễ Phật Đản

Đánh giá