Bài pháp thoại “Bài Bạc Là Bác Thằng Bần” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Phổ Quang (Hoa Kỳ) ngày 09/12/2014 (18/10/Giáp Ngọ), và được phụ đề tiếng Anh (English subtitle)

Download MP3

Bài Bạc Là Bác Thằng Bần (Gambling leads to misery) – Thích Phước Tiến
3 (60%) 1 vote[s]