Bài thuyết pháp Bài Học Nhân Quả do Sư Cô Hương Nhũ giảng tại chùa Vẽ (P. Đông Hải – Q.Hải An – TP. Hải Phòng), ngày 21/04/2018

Bài Học Nhân Quả – Thích Nữ Hương Nhũ
4.5 (90%) 2 votes