Bài thuyết pháp “Bài Học Về Lòng Từ Bi” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng tại chùa Quan Âm (Canada) ngày 31/10/2014 (08/09/Giáp Ngọ)

Download MP3

TÌNH THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN

Tình thương vô điều kiện không giới hạn, nhà Phật gọi là tâm từ bi. Người sẵn tâm từ bi thì, khi mình được ăn ngon nhớ đến kẻ đói khát, mình thành công thương người thất bại, mình vui sướng nhớ đến kẻ khổ đau, mình giàu sang nghĩ đến kẻ nghèo khó, mình hơn thương kẻ thua…, do đó mà dứt được tâm ích kỷ ngạo mạn.

(HT: Thích Thanh Từ)


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Đánh giá