Bài pháp thoại Bài Kinh Điềm Lành phần 1 do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)