Bài pháp thoại Bài Kinh Điềm Lành phần 3 do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

Đánh giá