Bài pháp âm Bài Kinh Phân Biệt Bố Thí do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo (Quận 3 – Tp Hồ Chí Minh)

Bài Kinh Phân Biệt Bố Thí – Thích Thiện Thuận
5 (100%) 1 vote