Bài pháp thoại Bài Kinh Tội Phước Báo Ứng phần 1 do thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu lần 12 tại Viện Chuyên Tu (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 13/07/2014