Bài pháp thoại Bài Kinh Tội Phước Báo Ứng phần 1 do thượng tọa giảng sư Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu lần 12 tại Viện Chuyên Tu (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) ngày 13/07/2014

Bài Kinh Tội Phước Báo Ứng phần 1 – Thích Thiện Thuận
1 (20%) 1 vote