Bài pháp thoại Bài Kinh Tội Phước Báo Ứng phần cuối do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa huân tu lần 15 tại Viện Chuyên Tu (Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), ngày 12/10/2014

Đánh giá