Bài pháp thoại Bản Chất Của Khổ Đau do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Long Hoa (Toronto, Canada), ngày 29-09-2017

Download MP3

Bản Chất Của Khổ Đau – Thích Phước Tiến
5 (100%) 3 vote[s]