Bản Chất Của Nghiệp – Phần 1/2. Ba Tuệ Giác Lớn – Phần 1/2 . Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Pháp Âm – Australia, ngày 09/06/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,874,Ban-chat-cua-nghiep.tsph