Bài pháp thoại Bản Chất Của Yêu Thương do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Quảng Sơn (Huyện Đức Linh – Tỉnh Bình Thuận)

Bản Chất Của Yêu Thương – Thích Thiện Thuận
4 (80%) 1 vote