Bản chất niềm tin. Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 13-04-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1366,Ban-chat-niem-tin.tsph