Bản chất tình thương – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 12.