Pháp âm “Bạn Không Thể Sống Một Mình” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Viên Giác (Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai) ngày 06/04/2014 (07/03/Giáp Ngọ)